Thai Goldsmith Association

สมาคมช่างทองไทย

หนึ่งในสมาคมหลักของประเทศไทย ที่มีบทบาทด้านการพัฒนาบุคคลากร ด้านอัญมณี และเครื่องประดับของไทย จากปณิธานของผู้ก่อตั้งสมาคม นายเศวต สมิทธาภิรดี พร้อมกลุ่มคณะช่างฝีมือทุกสาขางานช่างทอง ได้ร่วมกับวิทยาลัยกาญนาภิเษกช่างทองหลวง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งสมาคมฯ เมือ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านวิทยาลัยและทวิภาคีกับบริษัทผู้ประกอบการหลายแห่ง ร่วมสร้างมาตราฐานทดสอบช่างฝีมือสาขาต่างๆ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พัฒนาความรู้ความสามารถให้ช่างฝีมือ ได้เพิ่มขีดจำกัดโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นช่างทองพัฒนา ผลิตผลงานให้ปราณีตและรวดเร็วด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

สิทธิประโยชน์มากมายแด่สมาชิกสมาคมฯ

สมาคมฯ มีความยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีคุณสมบัติ และมีจิตใจใฝ่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม

Mission ปี 2566-2570

พันธกิจ ทั้ง 7 ด้าน

Supply Chain for Jewellers

มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางด้านแรงงานช่างทองช่างเครื่องประดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงสินค้าสำเร็จรูป

Career Mindset

มุ่งเน้นการรับผิดชอบในอาชีพ  ความซื่อสัตย์  ความกระตือรือร้น  ความใส่ใจต่อครอบครัวและสังคม

Artisan Career Supporting

มุ่งเน้นความแข็งแกร่งของแรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านช่างศิลป์ และช่างโรงงาน

Artisan’s Product Acceptance

มุ่งเน้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าของช่างผู้ชำนาญงาน ให้เป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดในประเทศจนถึงต่างประเทศ 

Brand Building

มุ่งเน้นการสร้างการยอมรับมาตราฐานคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตราฐานโลก 

Consistency & Reliability

มุ่งเน้นการสร้างการยอมรับ จาก สถาบันฯ สมาคมฯ และองค์กรต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีมาตราฐานสากล

Jeweller Heir/Heiress Apparent

มุ่งเน้นการสร้างทายาทอาชีพช่างเงินช่างทองของไทย 

นายมงคล มณีสินธพ ประธานบริหารบริษัท 3เจ จิวเวลรี่ จำกัด และธุรกิจในเครื่อ Jewelry Icons

สารนายกสมาคม

ในฐานะนายกสมาคมช่างทองไทย ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของสมาคมในการส่งเสริมและรักษาความเป็นเลิศของงานช่างทองในประเทศไทย

สมาคมช่างทองไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ช่างทองผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ ได้มารวมตัวกัน แบ่งปันความรู้และทักษะ และร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานของงานช่างทองในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันความสามารถของช่างผู้ชำนาญการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้ความสามารถอันล้ำค่าเหล่านี้ได้รับการสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป

งานช่างทองไทยเป็นศิลปะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผลงานของเราสะท้อนถึงความประณีต ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือไทย สมาคมช่างทองไทยมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความงามและคุณค่าของงานช่างทองไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้โลกได้ประจักษ์ถึงกลิ่นอายอริยะธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย

เครื่องประดับและเครื่องใช้ชั้นสูงที่ประดับประดาด้วยงานช่างทองไทย ล้วนเป็นผลงานทางจิตวิญญาณของผู้ชำนาญการทั้งสิ้น สมาคมช่างทองไทยขอเชิดชูทั้งตัวบุคคลและผลงานของผู้ผลิตระดับครูช่าง ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสร้างผลงานอันล้ำค่าเหล่านี้ ให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

นอกจากความสามารถด้านฝีมือแล้ว สมาคมช่างทองไทยยังให้ความสำคัญกับการสร้างเรื่องราวให้กับผลงานของเรา เพื่อให้เกิดเป็นที่ต้องการของผู้รู้คุณค่า เรามุ่งมั่นที่จะสร้างรสนิยมของบุคคลในรุ่นต่อไป โดยการเล่าเรื่องราวเบื้องหลังผลงานแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจถึงความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของงานช่างทองไทย

สมาคมช่างทองไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมและรักษาความเป็นเลิศของงานช่างทองในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของช่างฝีมือผู้ชำนาญการ สมาชิกของเรา และผู้สนับสนุน เราจะสืบทอดมรดกอันล้ำค่านี้ไปยังคนรุ่นต่อไป และทำให้ชื่อเสียงของงานช่างทองไทยโด่งดังไปทั่วโลก...

นายมงคล มณีสินธพ
นายกสมาคม

บทความประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์บทความล่าสุด รวมทุกหมวดหมู่ ในขั่นต้น 6 บทความ หากท่านต้องการอ่านบทความแต่ละหมวดหมู่ สามารถเลือกหมวดหมู่/หมวดหมู่ย่อยในรายการข้างล่างนี้

สปอนเซอร์ของสมาคมฯ

บริษัท ออสสิริส จำกัด
สมาคมค้าทองคำ