สมาคมช่างทองไทย

รายชื่อสมาชิกสมาคม

รายชื่อ สมาชิกสมาคม

ข้อมูลที่แสดงเป็นไปตาม PDPA ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสมาคมฯ ในการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว

3J Jewelry Co.,Ltd.

ประเภทธุรกิจ : โรงงานผลิตเครื่องประดับ ทอง เงิน คุณภาพมาตราฐานส่งออก
โทรศัพท์ติดต่อ : 0994266945
บุคคลติดต่อ : คุณมานิต มณีสินธพ

Brilliance Jewelry Co.,Ltd.

ประเภทธุรกิจ : โรงงานผลิตเครื่องประดับทอง จัดจำหน่ายเพชรแท้ คุณภาพมาตราฐานส่งออก โทรศัพท์ติดต่อ : 0988898229
บุคคลติดต่อ : คุณยงยุทธ รัตนปัญญา

ประชุมสามัญประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567
ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม Plus 2-3 ชั้น M
โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร