สมาคมช่างทองไทย > เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบนายกสมาคม

รายนามนายกสมาคมช่างทองไทย อดีต-ปัจจุบัน

จัดตั้งสมาคมฯ ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2551

พ.ศ. 2551 - 2557

นายเศวต สมิทธาภิรดี

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เซ็นเตอร์คร๊าฟ  จิวเวลรี่  จำกัด

พ.ศ. 2551 - 2557

พ.ศ. 2558 - 2564

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

ประธานบริหาร
บริษัท ออสสิริส จำกัด

พ.ศ. 2558 - 2564

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

นายมงคล มณีสินธพ

ประธานบริหาร
บริษัท  3เจ จิวเวลรี่  จำกัด
และธุรกิจในเครื่อ Jewelry Icons

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
นายมงคล มณีสินธพ ประธานบริหารบริษัท 3เจ จิวเวลรี่ จำกัด และธุรกิจในเครื่อ Jewelry Icons

สารนายกสมาคม

ในฐานะนายกสมาคมช่างทองไทย ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของสมาคมในการส่งเสริมและรักษาความเป็นเลิศของงานช่างทองในประเทศไทย

สมาคมช่างทองไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ช่างทองผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ ได้มารวมตัวกัน แบ่งปันความรู้และทักษะ และร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานของงานช่างทองในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันความสามารถของช่างผู้ชำนาญการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้ความสามารถอันล้ำค่าเหล่านี้ได้รับการสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป

งานช่างทองไทยเป็นศิลปะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผลงานของเราสะท้อนถึงความประณีต ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือไทย สมาคมช่างทองไทยมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความงามและคุณค่าของงานช่างทองไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้โลกได้ประจักษ์ถึงกลิ่นอายอริยะธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย

เครื่องประดับและเครื่องใช้ชั้นสูงที่ประดับประดาด้วยงานช่างทองไทย ล้วนเป็นผลงานทางจิตวิญญาณของผู้ชำนาญการทั้งสิ้น สมาคมช่างทองไทยขอเชิดชูทั้งตัวบุคคลและผลงานของผู้ผลิตระดับครูช่าง ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสร้างผลงานอันล้ำค่าเหล่านี้ ให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

นอกจากความสามารถด้านฝีมือแล้ว สมาคมช่างทองไทยยังให้ความสำคัญกับการสร้างเรื่องราวให้กับผลงานของเรา เพื่อให้เกิดเป็นที่ต้องการของผู้รู้คุณค่า เรามุ่งมั่นที่จะสร้างรสนิยมของบุคคลในรุ่นต่อไป โดยการเล่าเรื่องราวเบื้องหลังผลงานแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจถึงความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของงานช่างทองไทย

สมาคมช่างทองไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมและรักษาความเป็นเลิศของงานช่างทองในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของช่างฝีมือผู้ชำนาญการ สมาชิกของเรา และผู้สนับสนุน เราจะสืบทอดมรดกอันล้ำค่านี้ไปยังคนรุ่นต่อไป และทำให้ชื่อเสียงของงานช่างทองไทยโด่งดังไปทั่วโลก...

นายมงคล มณีสินธพ
นายกสมาคม